ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
Η KOURTIDIS transport (“KOURTIDIS transport”, “εμείς” ή “εμάς” όπως απαιτεί το πλαίσιο) σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή την προβολή, τη λήψη, την αντιγραφή ή τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου στον ιστότοπο, εγγυάστε και εκπροσωπείτε στη KOURTIDIS transport ότι γνωρίζετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει μελλοντικές εκτιμήσεις. Η KOURTIDIS transport αποποιείται κάθε ευθύνη και υποχρέωση να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει τις μελλοντικές εκτιμήσεις ως αποτέλεσμα γεγονότων, νέων πληροφοριών ή άλλως. Η KOURTIDIS transport δεν προβάλλει καμία αξίωση, εγγύηση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας, υλικού ή περιεχομένου που βρίσκεται εδώ ή για την καταλληλότητά της για τους σκοπούς για τους οποίους επιθυμείτε να βασιστείτε σε αυτήν. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η KOURTIDIS transport σε εσάς ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που διεκδικεί υπό ή μέσω σας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης, τυχαίας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημιάς, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προκλήθηκαν από αμέλεια, βαριά αμέλεια ή δόλια συμπεριφορά της KOURTIDIS transport ή των αντιπροσώπων του.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να αποζημιώσετε τη KOURTIDIS transport, τις θυγατρικές του και τις θυγατρικές του και κάθε μέλος του προσωπικού τους, αντιπροσώπους και εργολάβους από και έναντι κάθε απώλειας, ευθύνης, αξίωσης, ζημίας, κόστους και εξόδων που προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση του δικτυακού σας τόπου είτε πρόκειται για άμεση είτε έμμεση.

Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο σάς επιτρέπουν να αφήσετε αυτόν τον ιστότοπο και να συνδεθείτε απευθείας σε συνδεδεμένους ιστότοπους. Οι εν λόγω συνδεδεμένοι ιστότοποι λειτουργούν ανεξάρτητα από αυτόν τον ιστότοπο και η παρουσία σε αυτόν τον ιστότοπο συνδεδεμένων ιστότοπων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προβληματισμό, συγκατάθεση, έγκριση ή έγκριση από τη KOURTIDIS transport για τέτοιους ιστότοπους. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους μόνο για λόγους ευκολίας και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με κανέναν συνδεδεμένο ιστότοπο, το περιεχόμενο σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, οποιονδήποτε σύνδεσμο που περιέχεται σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο ή την εταιρεία ή την οντότητα που κατέχει ή λειτουργεί οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτου μέρους είναι ευθύνη του χρήστη.

Η KOURTIDIS transport διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να τροποποιεί, να ενημερώνει, να συμπληρώνει και να τροποποιεί όλα τα υλικά, το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο σε συνεχή βάση, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά αυτής της συμφωνίας Χρήστη και της Πολιτικής Απορρήτου. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη Συμφωνία Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας, ώστε να ενημερώνεστε για τις πιο ενημερωμένες πρακτικές και πολιτικές ιστότοπου.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οποιοδήποτε περιεχόμενο, πληροφορίες και δεδομένα οποιουδήποτε είδους εμφανίζονται, περιέχονται ή διατίθενται μέσω αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της KOURTIDIS transport ή των αδειοδόχων της. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη λήψη, επανέκδοση ή τροποποίηση περιεχομένου ιστότοπου αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της KOURTIDIS transport και των δικαιοπαρόχων του και απαγορεύεται αυστηρά.